GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Ấp Bắc A, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Email:  c1diemhychauthanh.tiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 02733628935